نشریه مسیر شغل ها ( جابزوی )نشریه مسیر شغل ها ( جابزوی ) به صاحب امتیازی انجمن علمی توسعه مهارت های شغلی دانشگاه فردوسی می باشد .
با انتشار مطالب علمی و تخصصی بروز دنیا در زمینه مشاغل و مهارت ها،ضمن آشنایی دقیق شما با مشاغل مختلف و معرفی مهارت های لازم برای تصدی آن ها، شما را برای دستیابی به آنچه شایسته خود می دانید یاری می رساند .

چرا مسیر شغل ها؟مطالبی که در پی بیان آنها هستم نه تنها دغدغه تک تک دانشجویان می باشد بلکه زمینه ای برای افزایش آگاهی و انگیزه آنان جهت تلاش برای رسیدن به جایگاه شغلی مناسبشان میباشد.
به عقیده من یکی از اصلی ترین مسئولیت های رسانه های دانشجویی ؛ مسئله تاثیرگذاری و آگاهی بخشی به آنان است. در این نوشته ی کوتاه به صورت خلاصه به عواملی اشاره می شود که اهمیت تقویت توانمندی ها و بهره جستن از آنها در مسیر هر فرد را نشان میدهد.
یکی از اولین گاه های اساسی در مورد ضرورت انتخاب صحیح شغلی ، بحث ``خودشناسی`` است. این موضوع مرتبط با خود اندیشی ، فکر کردن در مورد خود و شناخت خود محسوب می شود. در این مسیر با استفاده از الگوهای رفتاری مناسب ؛ به شناخت بهتر شخصیت و آشنایی با تیپ شخصیتی و مدل رفتاری پرداخته می شود.
دومین زمینه ی اساسی در اهداف این نشریه ، مبحث ``کار شناسی`` است. که در این گذاره به ارائه شرایط هر شغل و مشاغل مربوط به هر رشته پرداخته می شود.
موضوع بعدی که به نوعی اهمیت ویژه ای در رسیدن به آرمان شعل هر فرد می باشد ، ``مسیر شناسی`` است که هدف اصلی این نشریه و انجمن می باشد.
مسلما این نشریه راه حل تمام برای شناساندن مسیر صحیح شغلی نیست ولی تلاش خود را نموده است تا در هموار ساختن این مسیر مثمرثمر باشد.
ما در انجمن توسعه مهارت های شغلی از طریق آگاهی ، معرفی و آموزش مسیر مناسب در صدد هستیم گامی برای دانشجویان هدفمند برداریم.

آرشیو نشریات

شماره ۴ - مهر و آبان ۹۶

شماره ۳ - خرداد و تیر ماه ۹۶

شماره ۲ - فروردین و اردیبهشت ۹۶

شماره ۱ - بهمن و اسفند ۹۵

ارتباط با سر دبیر نشریه

jobfair