نمایشگاه کار رویدادی است که کارجویان و کارفرمایان به صورت مستقیم با هم ارتباط برقرار می کنند. به این ترتیب که کارجویان با توجه به تخصص هایی که دارند می توانند  با مدیران منابع انسانی شرکت ها ارتباط برقرار نمایند و نتیجه این ارتباط آگاهی از نیاز ها و خواسته های کارفرمایان خواهد بود.

اهداف برگزاری نمایشگاه

 • رویارویی مستقیم صنعت و نیروی کار
 • معرفی کارفرمایان و کارآفرینان موفق جامعه درقالب شرکت های کارآفرین
 • معرفی سازمانها وادارات مرتبط و نیمه‌مرتبط با رشته‌تحصیلی
 • شناسایی علایق واستعدادها (خودشناسی شغلی)
 • آشنایی با انتظارات و مهارتهای مورد نیاز کارفرمایان
 • آشنا شدن دانشجویان و تازه فارغ التحصیلان با طیف متنوع مهارتهای شغلی
 • امکان جذب نیرو و کارآموز برای شرکت ها
 • برپایی کارگاههای آموزشی کار و کارآفرینی
 • گسترش خدمات مشاوره‌شغلی و استفاده از مشاوران متخصص
 • ایجاد یک محیط دوستانه برای تعامل بیشتر بین فارغ التحصیلان، دانشجویان و شرکت ها
 • معرفی و بازتاب نتایج تحقیقات، پژوهش¬ها، تجربه¬ها و نوآوری¬های علمی و صنعتی صنایع
 • ایجاد انگیزه و خودباوری در میان فارغ¬التحصیلان
 • آشنایی شرکت¬ کنندگان و بازدیدکنندگان از آخرین دستاوردهای صنایع

دومین نمایشگاه کار دانشگاه فردوسی

اولین پاویون تخصصی اشتغال در حوزه ICT

اولین نمایشگاه کاردانشگاه فردوسی

نمایشگاه کار فردوسیبرگزار شده توسط تیم جابزوی

شرکت کنندگان نمایشگاه کار فردوسی

تصاویر منتخب نمایشگاه کار فردوسی

jobfair