نخستین نمایشگاه کار فردوسیجابزوی برگزار کننده نمایشگاه کار فردوسی

درباره نمایشگاه  

هم زمان با هفته جهانی کار و کارگر در سال اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال انجمن علمی توسعه مهارت های شغلی دانشگاه فردوسی مشهد ، اقدام به برگزاری اولین نمایشگاه سالانه کار فردوسی در تاریخ ۱۰ و ۱۱ اردیبهشت ۹۶ نموده است.

هدف از برگزاری این نمایشگاه ایجاد فرصتی مناسب برای ارتباط مستقیم بین کارجویان و کارفرمایان شرکت های مختلف در سه حوزه کشاورزی ، مهندسی و خدماتی بوده است . از جمله اهداف دیگر این نمایشگاه میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

  • ارتباط مستقیم با مدیران منابع انسانی شرکت ها برای جذب در شرکت های ممتاز در صنعت
  • آشنایی با نیازهای مهارتی و تخصصی شرکت ها بمنظور آمادگی بیشتر کارجویان برای حضور در بازارکار
  • شرکت در کارگاه های آموزشی مرتبط ، جهت افزایش مهارت های نرم و تخصصی
  • کاهش استرس ارتباط با کارفرما ها و شرکت ها و افزایش دامته ارتباطی

برگزاری اولین نمایشگاه کار دانشگاه فردوسی مشهد

افتتاحیه نمایشگاه در تالار خوارزمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی برگزار شد.

شرکت های حاضر در نمایشگاه

 

تصاویر منتخب اولین نمایشگاه کار فردوسی

jobfair